VILLA GARDEN VIEW

Hệ thống Villa gồm 28 phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại.
z3665262038375_c81ac8a913d439f0c5b4e36a8ee1493e.jpg

Các hạng phòng 

Hodota Cam Bình Resort có 7 hạng phòng được thiết kế sang trọng và hiện đại chuẩn Châu Âu
Tiêu đề 6
Grand Deluxe Family With Balcony
z3665269580619_00a9f61acda458a1a964aad6bc17704a (1).jpg
Deluxe Ocean View With Balcony
z3665267383865_1fac89ab0f8632483da690e4d4be9796 (1).jpg
Deluxe Family Garden View With Balcony
z3665269724439_26e576d9e61609758a18982c55f11e6e.jpg
Superior Ocean View With Balcony
z3665267514482_84949d42798402303e41faa97d84dd37 (2).jpg
Deluxe Twin Garden View
z3665267447828_7ac347287871e365cf7a96694861932c (1).jpg
Superior Garden View With Balcony
z3665269308872_99fa2714470c6fb1c956701ebe3ef3ee (2).jpg
Superior Garden View
z3665267514482_84949d42798402303e41faa97d84dd37 (2).jpg
Untitled-1-01.png