top of page

HODOTA CAM BÌNH
Dịch vụ

Chủ đề

1. Combo trọn gói 2N1Đ

2. Combo trọn gói 3N2Đ

3. Combo trọn gói trong ngày

4. Vé cổng tham quan trong ngày

5. Nhà xe đối tác Kim Thành

COMBO TRỌN GÓI 2N1Đ

z4767404105315_1b49ea1c974ce7305d0eea08966e4383.jpg
z4767404105315_1b49ea1c974ce7305d0eea08966e4383.jpg

COMBO TRỌN GÓI 3N2Đ

COMBO TRỌN GÓI TRONG NGÀY

z4759630630639_0c8b07089f61935f5fc8e254a2f9ad43.jpg
z4767404105315_1b49ea1c974ce7305d0eea08966e4383.jpg

VÉ CỔNG THAM QUAN TRONG NGÀY

NHÀ XE ĐỐI TÁC KIM THÀNH

z4759630630639_0c8b07089f61935f5fc8e254a2f9ad43.jpg
bottom of page